a

Get health again with MediGlobal...

0850 259 1 633

info@mediglobal.com.tr
Merkez Mah, Kocaosman Sok. Prestige Residence C Blok. Tosmur / Alanya / Turkey

Recent Posts

Follow Us On Instagram


+994 55 907 86 37

Book A Visit

Türkiyede doğum

Bir çocuk sahibi olmaya karar verildiği ilk andan itibaren yaşanan heyecanlar doğum günü
yaklaştıkça artmaya başlar ve doğumun ilk işaretleri ile birlikte doruğa ulaşır .Herşey sona
erdikten sonra anne ve babanın dünyadaki en önemli eserleri olan bebek kucağa alındığında
ise yaşanan bütün sıkıntılar, çekilen bütün ağrılar yerini tarifi imkansız bir huzur ve mutluluğa
bırakır.
Gebelik dönemi fizyolojik, psikolojik ve sosyal değişimlerin yaşandığı ve bu değişimlere
uyumun gerekli olduğu önemli bir dönemdir (1). Annelik, gebelik ve doğumla baş- layıp kadın
yaşamı boyunca devam eden bir süreçtir. Annelik için başlangıç sürecini oluşturan gebelik
döneminde yaşanan değişiklikler, kadınların beden ve ruh sağlığını olumsuz etkileyerek bu
dönemin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini engelleyebilmektedir (2,3). Lederman tarafından
gebeliği kabullenmede zorluk çeken kadınların, gebeliğe ve anneliğe uyumlarının daha zor
olduğu ve doğuma ilişkin çok fazla korku yaşadığı ifade edilmektedir (4). Annelik rolüne
uyumda öz-güven ve prenatal dönemde başlayan sosyal destek arasında pozitif bir ilişki
olduğu, eşi tarafından onaylanan ve sorunlarını eşiyle paylaşabilen kadınların daha az sorun
yaşadıkları ortaya konulmuştur
Prenatal bakım, doğum öncesinde düzenli izlemlerle verilen bakımdır ve koruyucu sağlık
hizmetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ülkemizde doğum öncesi bakım alan kadınların
oranında, son yıllarda artış olmasına rağmen henüz gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşamamıştır.
Prenatal bakım ile gebenin ve fetüsün sağlığını korumak, gelişimini sürdürmek, gebenin bu
konudaki yanlış alışkanlıklarını düzeltmek, doğrularını pekiştirmek, yeni bilgiler kazandırmak,
aileyi yeni roller ve yeni üyelerine hazırlamak amaçlanmaktadır (8). Doğru ve yeterli prenatal
bakım alan kadınlar, gebeliği daha kısa sürede kabullenmekte, gebeliğe ve annelik rolüne
daha kolay uyum sağlamaktadır.
Konu ile ilgili literatür incelendiğinde prenatal dönemde gebeliğe ve annelik rolüne uyum
konusunda yapılan çalışmaların sınırlı sayıda olduğu gözlenmiş ve bu çalışmaların daha çok
doğum sonu dönemde yapıldığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla prenatal dönemdeki kadınların
gebeliğe uyumunun değerlendirilmesi ve uyumla ilişkili faktörlerin belirlenmesinin, gebelere
sunulan sağlık hizmetinin verimliliği ve etkinliği açısından yararlı olacağı düşünülmüştür.

 

1997-ci ildə Rusiyanın Sankt Peterburq şəhərində bu mövzuda ilk namizədlik, 2002-ci ildə isə Natalya Petrovna Kovalenko tərəfindən “Hamiləlik dövründə və doğuş zamanı psixo-profilaktika və psixo-korreksiya” mövzusunda ilk doktorluq dissertasiyası müdafiə olunmuşdur.

Müasir dövrün aktual problemlərindən biri gələcək nəslin psixi və fiziki sağlamlığıdır. Doğuş prosesi zamanı ağırlaşmalar, anadangəlmə patalogiya, cərahiyyə yolu ilə doğulan uşaqlar, həyatın ilk illərində qazanılan xroniki xəstəliklər, uşaq ölümləri, hamiləliyin pozulması, arzu olunmayan cinsi problemlər mövcuddur.

Doğuş prosesi  orqanizmin normal və təbii funksiyası olmaqla yanaşı qadın psixikası  üçün ağır bir sınaqdır. Psixoloji cəhətdən doğuşa hazır olmayan qadın doğuşa mənfi emosiyalarla, anlaşılmazlıq və acizlik hissi ilə gedir. Bu fonda doğuşun əvvəlində baş verən reaksiyalar ağrının və qorxunun güclənməsinə səbəb olur.

Doğuşdan əvvəl aparılmış müvafiq psixo-profilaktika tədbirləri vasitəsilə yaranan mənfi faktorları aradan qaldırmaq və ya azaltmaq mümkündür.

Ananın özünün ana bətnində olarkən valideynləri tərəfindən ötürülən genlər, doğuş zamanı baş verən təhlükə və ağırlaşmalar, çağalıq, uşaqlıq, gənclik dövründə əldə etdiyi sosial və bioloji təcrübəsi böyüdükcə onun psixi və fiziki sağlamlığı üçün baza formalaşdırır.

Həyat tərzi, ətraf mühit, sosial və iqtisadi status ananın emosional sferasına təsir edərək uşağa da ötürülür. Hamiləlik ana orqanizmində fizioloji dəyişikliklərlə yanaşı onun psixikasına da təsir edir, qadının ailədə münasibətlərinin xarakterini də dəyişir. Bu zaman onu əhatə edən insanların diqqəti, qayğısı daha böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Hamilə qadının ətrafdakılar tərəfindən dəsətəklənməsi, hamiləlik və doğuş prosesinin sağ-salamat keçməsi ilə gələcəkdə uşağın daha yaxşı psixi inkişafı arasında olan asılılıq danılmazdır. Elm təsdiq edir ki, əgər gələcək uşaq valideynlər tərəfindən arzu olunmazdırsa və ana hamiləlik zamanı əsəbi gərginlik keçirərsə, bu zaman onun neqativliyini döl hiss edir. Beləliklə, arzu olunmaz uşağın psixikası artıq ana bətnində travma alır. Hamilə qadın təkrar stresslrə məruz qaldıqda onun qanının tərkibində steroit hormonlarının miqdarı artaraq dölün formalaşmaqda olan beyninə təsir edir. Dünyaya gəlməmiş uşaqla ana arasında yaranan emosional əlaqələrin xarakteri və həcmi dölün psixikasına təsir edən həlledici faktordur. Müşahidəlrə əsaslanaraq təsdiq etmək olar ki, arzuolunmaz uşağın psixi və fiziki inkişafı ilə arzuolunan uşağın psixi və fiziki inkişafı arasında böyük fərq var. Arzu olunan hamiləlik zamanı ana onu qorumağa çalışır, ziyanlı təsirlərdən qaçır, onu sevinclə gözləyir.