a

Get health again with MediGlobal...

0850 259 1 633

info@mediglobal.com.tr
Merkez Mah, Kocaosman Sok. Prestige Residence C Blok. Tosmur / Alanya / Turkey

Recent Posts

Follow Us On Instagram


+994 55 907 86 37

Book A Visit

 

 

 

 

Beyin və sinir cərrahiyyəsi

Əməkdaşlıq elədiyimiz klinikalarında mütəmadi olaraq beyin-kəllə patologiyaları, o cümlədən şişlər, meningiomalar, hordomlar, şvannomalar, damarlı malformasiyalar (anevrizmlər), arteriovenoz və kavernoz malformasiyalar kimi patologiyalarla əlaqədar olan yüzlərlə əməliyyat yerinə yetirilir. MRT 3 Tesla və Gamma Knife Perfection (Qamma-bıçaq) kimi inrtaəməliyyat innovasiya texnologiyaları, multidissiplinli yanaşma Əməkdaşlıq elədiyimiz klinikaların neyrocərrahiyyə şöbələrinin beynəlxalq təşkilatların üzvləri və rəhbərləri tərəfindən dünyanın ən aparıcı mərkəzlərindən biri kimi tanınmasına xidmət etmişdir.

Müasir metodikalar, qabaqcıl texnologiyalar və fənnlərarası yanaşma neyrocərrahiyyə xəstələrinin sonrakı müalicə planında qərarların qəbul edilməsi üçün tərkib hissə hesab edilən radioloji tədqiqatlar ilk dərəcəli mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Xəstələrin müalicəsi ixtisaslaşdırlmış kliniki şöbələrdə: pediatriya (uşaq) neyrocərrahiyyəsi, damar neyrocərrahiyyəsi, neyroonkoloji şöbədə aparılır.

Yaşlıların neyrocərrahiyyəsi

Baş beynin şişləri (xoşxassəli və bədxassəli)

Kəllə tağının şişləri

Damar xəstəlikləri (beyinə qansızma, baş beyin damarlarının anevrizmi, arteriovenoz malformasiyalar, kavernoz inkişaf qüsurları və insultlar)

Hidrosefaliya (baş beyində mayenin yığılması)

Zədələr

Anadangəlmə inkişaf qüsurları

Yoluxmalar

Funksional neyrocərrahiyyə (hərəkət pozuntuları cərrahiyyəsi, algeolik cərrahiyyə)

Radiocərrahiyyə – Qamma bıçaq

Uşaq neyrocərrahiyyəsi

Anadangəlmə serebral anomaliyalar

Hidrosefaliya (baş beyində mayenin yığılması)

Kraniosinotoz (kəllə tikişlərinin vaxtından əvvəl bitişməsi)

Araxnoidal kistalar (beyin kistaları)

Kraniovertebral pozuntular

Bel dizrafiyası

Bel cərrahiyyəsi

Fəqərə deformasiyası

Fəqərə zədələri

Fəqərənin degenerativ pozuntuları

Skolioz

Kifoz

Spondiloliz

Fəqərənin yoluxmaları

Osteoporoz

Fəqərəinin şişləri

Bel beyni şişləri

Fibromialgiya

Boyun və beldə ağrılar

Fəqərələrarası disklərdə yırtıq

 

 

Əməkdaşlıq elədiyimiz həkimlər, baş beyin və sinir cərrahiyyəsi ilə yanaşı, neyro-oonkoloji, neyro-vaskulyar cərrahiyyəsi, onurğa biomexaniki və irəli təməl nevroloji elmlər kimi xüsusi sahələrdə da irəli təhsil / doktorant dərəcəsinə sahib olub, Türkiyədən xaricdə də iş təcrübələri ilə seçilirlər.

Əməkdaşlıq elədiyimiz klinikalarda cərrahi əməliyyatdan öncəki müddətdə xəstələrin funksional olaraq beyin xəritələrinin çıxarılması, beynin sinir ötürülməsi yollarının və elektrik fəaliyyətinin xəritələndirilməsi müvəffəqiyyət ilə həyata keçirilir. Əməliyyatxanalar müasir cərrahi təchizatlarla təchiz edilmiş, əməliyyat zamanı  hissi və hərəki sinir stimülisayonlarının və funksional izlənməsi  mümkündür.