a

Get health again with MediGlobal...

0850 259 1 633

info@mediglobal.com.tr
Merkez Mah, Kocaosman Sok. Prestige Residence C Blok. Tosmur / Alanya / Turkey

Recent Posts

Follow Us On Instagram


+994 55 907 86 37

Book A Visit

Ürək-damar cərrahiyyəsi

Yüksək səviyyəli xidmət standartları 10-dan çox kardioloji mərkəzdə təklif edilir. Əməkdaşlıq etdiyimiz bütün kardiologiya mərkəzləri dünya səviyyəsində rəqabət qabiliyyətli olmaqla Türkiyədə müasir səviyyədə, yataqlarınınn miqdarı, əməliyyat otaqlarının sayı və xəstələr üçün komfortlu palataların sayına görə ürək müalicəsini təmin edir.

Ürək-damar xəstəlikləri mərkəzləri milli və beynəlxalq səviyyədə akademik nailiyyətlər qazanmış elit peşəkarlar qrupunun köməkliyi ilə səhiyyəni təmin edirlər. Milli və dünya səviyyəsində qəbul edilən müəllim heyəti ilə, tələbələrə müasir laboratoriyaların, müasir təhsil səviyyəsinin, müxtəlif mümkün təqaüdlərin əldə edilməsinin mümkünlüyünün təqdim edilməsi ilə zəngin kitabxanaları və ictimai fəaliyyəti olan universitetlər səhiyyə sahəsində yüksək ixtisaslı heyətin təhsili və hazırlanması üzrə əməkdaşlıq etdiyimiz xəstəxanalar qrupunun təcrübəsindən istifadə edir.

1999-cu ildən kardiologiya və ürək-damar cərrahiyyəsi sahəsində toplanan uğurlu nəticələr, bu sahədə bir neçə kardiologiya mərkəzinin məlumat və təcrübəsinin toplanmasını təsdiq etmişdir.

50-dənçox kardioloq-həkim və 40-dan çox kardiocərrah bütün  kardiomərkəzlərinin hər birində həftədə 7 gün, gündə 24 saat xəstələrə xidmət göstərilməsini təmin edirlər.

“Euroscore” meyarları əsasında ürəkdə açıq əməliyyatlar zamanı gözlənilən ölüm tezliyi 3,8% təşkil edir, hansı ki əməkdaşlıq etdiyimiz klinikalarda bu rəqəm  cəmi 1,6%-ə bərabərdir. “Euroscore” meyarları əsasında  koronar damarların şuntlanması zamanı gözlənilən ölüm tezliyi 2,7%-dir, hansı ki əməkdaşlıq etdiyimiz bu rəqəm 1% təşkil edir.

Əməkdaşlıq etdiyimiz klinikalarda kardiologiya və kardiocərrahiyyənin bütün sahələrində tibbi-sanitariya yardımını təmin edir.

Aşağıdakı sahələr üzrə xidmətlər təklif olunur:

Ürək-damar emboliyası

 • Fiziki yükləməyə dözümlülük
 • Koronar damarların angioqrafiyası
 • Miokardın qan təchizatının sintiqrafiyası
 • Pozitron emissiya tomoqrafiyası(PET-CT)
 • Koronar damarların angioqrafiyası
 • Koronar damarlarda stentlər və balonlar
 • Angioplastika zamanı koronar damarlarda stentlər və balonların tətbiq edilməsi
 • Koronar şuntlama
 • Koronar damarların robotlaşdırılmış şuntlanması
 • Kiçik kəsiklər zamanı koronar damarların şuntlanması

Ürək klapanı xəstəlikləri

 • Endokardioqrafiya
 • Angioqreafiya və kateterizasiya
 • Aortanın kateter və klapanı metodu
 • İmplantasiya (aorta klapanının kateter implantasiyası)
 • Klapan üzərində robotlaşdırılmış cərrahi əməliyyat
 • Kiçik kəsiklə klapanın cərrahiyyəsi

Aritmiya

 • Xolter monitorlaşdırması
 • Diaqnostik elektrofizioloji müayinə
 • Kateter ablasiya
 • Ürəyin daimi və müvəqqəti elektron stimulyatoru implantasiyası
 • Ürəyə avtomatik defibrilyatorun implantasiyası
 • Ürəyin 3 kameralı elektron stimulyatorunun implantasiyası

Aorta xəstəlikləri

 • Anevrizmin endovaskulyar söndürülməsi
 • Anevrizmin torakal endovaskulyar söndürülməsi
 • Qarışıq müalicə
 • Cərrahi müalicə
 • Aorta klapanının kateter implantasiyası

Periferik emboliya

 • Doppler ultrasəs müayinə
 • QM (qanaxma müddəti) angioqrafiyası
 • Maqnit-rezonans müayinəsi
 • Rəqəmsal subtraksiya angioqrafiyası
 • Yuxu arteriyasında stentin quraşdırılması
 • Yuxu arteriyasında endarterektomiya
 • Periferik cərrahi şuntlama
 • Periferik endolüminal şuntlama

Varikoz

 • Transdermal lazer
 • Skleroterapiya
 • Varikoz cərrahiyyəsi
 • Endovenoz varikoz cərrahiyyəsi

Kardiomiopatiya

 • İntervensiyalı (müdaxiləli) müalicə
 • Cərrahi müalicə

Anadangəlmə ürək xəstəlikləri

 • Pediatrik kardiologiya
 • Pediatriyada ürəkdə cərrahi əməliyyatlar
 • Anadangəlmə ürək xəstəliklərinin kateterlə müalicəsi
 • Anadangəlmə ürək xəstəlikləri zamanı cərrahi müalicə
 • Ürək xəstəlikləri zamanı reabilitasiya